ชื่อไทย : กระบาก
ชื่อท้องถิ่น : กระบากขาว(ชลบุรี,สงขลา)/ กระบากโคก(ตรัง)/ กระบากด้าง, กระบากช่อ(ชุมพร)/ กระบากดำ(ชุมพร,สุราษฎร์ธานี)/ กระบากแดง(ชุมพร,ระนอง)/ ตะบาก(ลำปาง)/ บาก(ชุมพร)/ พนอง(จันทบุรี,ตราด) 
ชื่อสามัญ : Mesawa
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anisoptera costata Korth.
ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 เมตร ผลัดใบระยะสั้น ลำต้นเปลาตรง มีพูพอนต่ำๆเปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดหนา
ใบ :
เดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปรี รูปไข่กลับถึงรูปขอบขนาน กว้าง 6-8 ซม. ยาว 6-16 ซม. ปลายใบมนหรือแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบมนหรือเว้าเล็กน้อย ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสีน้ำตาลอมเหลือง แผ่นใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 12-19 เส้น ก้านใบยาว 1.3-1.6 ซม.
ดอก :
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะสั้นๆ ตามซอกใบและปลายกิ่งช่อยาว 10 ซม. สีขาวหรือเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เรียงซ้อนเวียนกัน ก้านดอกและกลีบเลี้ยงมีขนนุ่ม  มีกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-2.5 ซม.
ผล :
แห้งแบบมีปีก รูปกลม เรียบ ขนาด 1 ซม. มีปีกยาว 2 ปีกและปีกสั้น 3 ปีก โคนปีกติดเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวผล  เมล็ด มี 1 เมล็ดต่อผล
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ธันวาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : กุมภาพันธ์
เริ่มติดผล : มีนาคม สิ้นสุดระยะติดผล : เมษายน

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เป็นต้นไม้ที่สง่างาม ดอกและผลสวย ควรปลูกในพื้นที่กว้าง
การปลูกและการขยายพันธุ์ : สภาพดินทุกชนิด กลางแจ้ง ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
เพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ทำเสา ฝา พื้น ตง…[1]
แหล่งอ้างอิง : [1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ปจำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ไม้ยืนต้น
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : ต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธร
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554